FINANSOWANIE

NAZWA I OPIS ZADANIA

Pro-Baby. Dla rodziców dzieci z wyzwaniami

Głównym celem strategicznym projektu „Pro-Baby. Dla rodziców dzieci z wyzwaniami”, poprzez zaprojektowanie prototypu klikalnego aplikacji webowej i specjalistycznego forum oraz utworzenie sieci 10 Punktów informacyjno-konsultacyjnych PRO-BABY – Wczesnego Wsparcia Dziecka, jest zapewnienie stabilnego funkcjonowania całościowego systemowego wsparcia dla rodzin dzieci z wyzwaniami rozwojowymi na terenie Wielkopolski, łącznie z przeprowadzeniem ewaluacji i raportu z projektu wskazujących na możliwości upowszechnienia proponowanych rozwiązań na teren całej Polski.

Całkowita wartość zadania: 300 000 zł 

Kwota dofinansowania:  300 000 zł

Skip to content